Politica de confidentialitate

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor Exploria International SRL. Pentru noi este deosebit de important să asigurăm confidentialitatea si protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați.

1) Introducere si date despre noi

Exploria International S.R.L. se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele care se abonează la newsletter-ul qyogaflow.com, respectiv numele, prenumele si adresa dvs. de email.
Pentru a va asigura că datele dvs. personale sunt în siguranță, comunicăm în mod regulat politica de protecție a datelor cu caracter personal precum și instrucțiunile de lucru referitoare la acest aspect, tuturor abonaților.
Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct site-ului qyogaflow.com.

Dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei Politici de protectie a datelor cu caracter personal, nu sunt acceptabili pentru dvs., aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru și eventual puteți solicita explicit ștergerea datelor dvs., prin trimiterea mesajului la adresa de e-mail contact@qyogaflow.com

Cine suntem:

Exploria International S.R.L. este o societate comerciala care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, B-dul Mihai Bravu, Nr. 315A, Sc.A, Ap 12, Cam. 1, inregistrata la ORC sub nr. J40/8717/2017, având CUI 37722133. Online, site-ul nostru www.QYogaFlow.com este un site de informare si magazin online care include produse, articole si servicii de yoga, nutritie, dezvoltare personala si calatorii.

2) Informații personale colectate si utilizate

Site-ul www.qyogaflow.com colectează date cu caracter personal prin intermediul abonarii la newsletter, inscrierii la evenimente sau prin eliberarea documentelor de plata, facturi, chitante.
Exploria International S.R.L. prin site-ul qyogaflow.com tratează datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu cerințele Directivei UE 95/46 și cu cele ale Regulamentului 679/2016.

Site-ul www.qyogaflow.com nu solicită și nu prelucrează date cu caracter personal din categoriile speciale, ci doar date non-sensibile necesare și relevante pentru procesul de trimitere a newsletter-ului cu articolele publicate pe qyogaflow.com

Datele considerate sensibile/cu caracter special ar putea fi, dar nu se limitează la, informații referitoare la rasă sau etnie, opinii politice, religie, calitatea de membru al sindicatelor, sănătate, preferințe sexuale sau cazier judiciar.

2.A Înscriere la evenimente (gratuite sau contra-cost);

Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de Exploria International S.R.L. (qyogaflow.com), constă în transmiterea unui email de confirmare a înscrierii la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;

2.B Abonare la Newsletter;

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

Datele colectate și prelucrate de qyogaflow.com includ date cu caracter personal, cum ar fi datele de contact (nume, prenume, adresă de mail ).

După comunicarea datelor cu caracter personal veți primi un e-mail prin care vi se va solicita să confirmati acceptarea explicită și informată de a dezvălui aceste informații către qyogaflow.com pentru a fi utilizate la trimiterea newsletter-ului zilnic.

2.C Alte categorii de servicii pentru care utilizam accesul la datelor dumneavoastra.

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor dvs.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP;
9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;

3) Utilizarea și divulgarea informațiilor personale

În conformitate cu cerințele partenerilor qyogaflow.com cu care derulăm relații contractuale, este posibil să vă prezentăm informații despre evenimente relevante.

Moduri în care utilizăm și/sau comunicăm datele dvs. cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt utilizate pentru trimiterea newsletter-ului periodic, respectiv pentru trimiterea invitațiilor de participare la evenimente de dezvoltare personala sau alte evenimente relevante, precum si calatorii si cele mentionate la punctul 2c).

Informațiile personale colectate de către qyogaflow.com sunt utilizate numai în scopurile prezentate.
qyogaflow.com nu vinde si nu transfera informațiile dvs. personale unor terțe părți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Dacă în orice moment decidem să folosim datele personale într-o manieră diferită de cea declarată în momentul în care a fost colectată, vom face acest lucru public, vă vom anunța și vă vom oferi posibilitatea de a alege dacă putem sa folosim sau nu informațiile dvs. în acest mod diferit.

In cazul in care qyogaflow.com este obligat de un act normativ (lege, statutul, regulament, decizie) ordonanța sau hotărârea judecătorească să divulge date cu caracter personal, conformarea va fi indeplinita fara informarea sau acordul persoanei vizate.

Cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de IP, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

4) Securitatea informațiilor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementăm măsuri de securitate fizică, IT și organizationale rezonabile și adecvate pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectam/stocăm/prelucrăm.

În vederea îmbunătățirii măsurilor prezentate în actuala Politică de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită, iar modificarile ce vor surveni vor fi descrise în versiunea actualizată.

qyogaflow.com va testa și revizui periodic eficiența măsurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.
Furnizarea de informații personale de către dvs. este în întregime voluntară și aveți dreptul să nu furnizați informații personale.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau stergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteti trimite oricând o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: simona@qyogaflow.com

5) Modificări ale politicii de proțectie a datelor cu caracter personal

Exploria International prin site-ul qyogaflow.com își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal în orice moment și pentru orice motiv. Dacă există modificări semnificative acestea se vor reflecta în timp util în versiunea actualizată a acestui document.

Puteți reveni periodic la politica de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai nouă versiune a acestui document.

6) Care sunt drepturile dumneavoastra?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

: dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Exploria International S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., Exploria International S.R.L. poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

: dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Exploria International SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

: dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Exploria International SRL. ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Exploria International SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Exploria International SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române;

: dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Exploria International S.R.L. restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Exploria International S.R.L. să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor.

: dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Exploria International S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Exploria International S.R.L. la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

: dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

: dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
: dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

: dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Exploria International S.R.L. pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

7) Durata stocării/prelucrării datelor cu caracter personal

Este de 7 ani, termen după care se solicită din nou consimțământul iar, în lipsa acestuia, datele vor fi șterse.

8) Clarificări

Pentru orice detalii, întrebări, clarificari, cu privire la informațiile dvs. personale, asteptam solicitarile dvs. la adresa de e-mail simona@qyogaflow.com